030 – 6622337 info@swapschade.nl

 

Heeft u een renteswapcontract afgesloten? Swapschade helpt u bij het incasseren van een schadevergoeding.

Pieter Lakeman:
De door u geleden schade door uw renteswaps is groter dan U denkt.

De door u geleden schade door uw renteswaps is groter dan U denkt. Sluit u nu aan bij de juridische actie die Pieter Lakeman gestart is tegen de verschillende grootbanken, waaronder Rabobank en ABN AMRO. Een gerenommeerd expert team werkt aan de claims op basis van no cure, no pay. Aansluiten is risicoloos. Zonder uw schriftelijke instemming worden uw naam en andere gegevens niet aan de rechtbank verstrekt, dus ook niet aan de bank waartegen u procedeert. Vele ondernemers hebben zich reeds aangesloten.

Renteswaps hadden nooit aan MKB ondernemingen verkocht mogen worden

De banken hadden nooit renteswapcontracten aan het MKB mogen verkopen. Door die verkoopstrategie hebben banken zichzelf willens en wetens bevoordeeld ten koste van hun klanten. De banken hadden rentecapcontracten moeten verkopen waarbij een ondernemer voor een geringe premie van zo’n 0,5% per jaar tegen het risico van hoge rentes beschermd werden en tegelijkertijd kon profiteren van een eventuele rentedaling.

Hadden de banken anders moeten adviseren?

De bank had een rentecapcontract moeten adviseren in plaats van een renteswapcontract maar dan hadden de bank en haar verkopers veel minder winst gemaakt.

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de...

read more

KIFID: Renteswap is wél een ingewikkeld product

Op 20 juli van dit jaar oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat een renteswapcontract niet een complex financieel product was. Het standpunt van Swapschade was en is dat renteswaps die aan het MKB verkocht zijn geen eenvoudige zelfstandige renteswaps zijn. De...

read more

Hoe lang kan de door Swapschade te starten procedure duren?

Een procedure die tactisch en strategisch goed wordt ingezet kan soms voor de rechtbank na ongeveer een jaar zijn beslist. Tot voor kort konden we op deze website nog vermelden dat u via het herstelkader tussen november 2016 en september 2017 een aanbod van uw bank...

read more

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de...

read more

Bankierseed: ‘een stok om mee te slaan’.

Door Joris Heijn ftm.nl Door de bankierseed kunnen bankmedewerkers sinds kort voor de tuchtrechter worden gesleept. Bij sommige bankiers van de afdelingen Bijzonder Beheer leeft de vrees dat ontevreden ondernemers daar misbruik van gaan maken. Maakt de bankierseed een...

read more

ABN legt geld opzij voor compensatie MKBers

Door JORIS HEIJN ftm.nl ABN Amro heeft een nog onbekend bedrag gereserveerd om ondernemers te compenseren voor hun rentederivaat. Een radicale omslag vergeleken met een halfjaar geleden, toen de bank nog beweerde dat zo’n voorziening niet nodig was. Moeten ook andere...

read more