030 – 6622337 info@swapschade.nl

Pieter Lakeman: De door u geleden schade door uw renteswaps is groter dan U denkt.

De door u geleden schade door uw renteswaps is groter dan U denkt. Sluit u nu aan bij de juridische actie die Pieter Lakeman gestart is tegen de verschillende grootbanken, waaronder Rabobank en ABN AMRO. Een gerenommeerd expert team werkt aan de claims op basis van no cure, no pay. Aansluiten is risicoloos. Zonder uw schriftelijke instemming worden uw naam en andere gegevens niet aan de rechtbank verstrekt, dus ook niet aan de bank waartegen u procedeert. Vele ondernemers hebben zich reeds aangesloten.

Renteswaps hadden nooit aan MKB ondernemingen verkocht mogen worden

De banken hadden nooit renteswapcontracten aan het MKB mogen verkopen. Door die verkoopstrategie hebben banken zichzelf willens en wetens bevoordeeld ten koste van hun klanten. De banken hadden rentecapcontracten moeten verkopen waarbij een ondernemer voor een geringe premie van zo’n 0,5% per jaar tegen het risico van hoge rentes beschermd werden en tegelijkertijd kon profiteren van een eventuele rentedaling.

Hadden de banken anders moeten adviseren?

De bank had een rentecapcontract moeten adviseren in plaats van een renteswapcontract maar dan hadden de bank en haar verkopers veel minder winst gemaakt.

Lakeman eist namens woningcorporatie vergoeding swapschade van Rabo

Lakeman eist namens woningcorporatie vergoeding swapschade van Rabo Naarden, 31 januari 2018 - Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Swapschade heeft namens Stichting Woonservice Meander de Rabobank gedagvaard. Lakeman eist dat de bank alle schade vergoedt die de...

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de...

KIFID: Renteswap is wél een ingewikkeld product

Op 20 juli van dit jaar oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat een renteswapcontract niet een complex financieel product was. Het standpunt van Swapschade was en is dat renteswaps die aan het MKB verkocht zijn geen eenvoudige zelfstandige renteswaps zijn. De...

Hoe lang kan de door Swapschade te starten procedure duren?

Een procedure die tactisch en strategisch goed wordt ingezet kan soms voor de rechtbank na ongeveer een jaar zijn beslist. Tot voor kort konden we op deze website nog vermelden dat u via het herstelkader tussen november 2016 en september 2017 een aanbod van uw bank...

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de...

Bankierseed: ‘een stok om mee te slaan’.

Door Joris Heijn ftm.nl Door de bankierseed kunnen bankmedewerkers sinds kort voor de tuchtrechter worden gesleept. Bij sommige bankiers van de afdelingen Bijzonder Beheer leeft de vrees dat ontevreden ondernemers daar misbruik van gaan maken. Maakt de bankierseed een...

ABN legt geld opzij voor compensatie MKBers

Door JORIS HEIJN ftm.nl ABN Amro heeft een nog onbekend bedrag gereserveerd om ondernemers te compenseren voor hun rentederivaat. Een radicale omslag vergeleken met een halfjaar geleden, toen de bank nog beweerde dat zo’n voorziening niet nodig was. Moeten ook andere...

Potje ABN AMRO voor schade renteswaps is veel te klein

In augustus bleek ABN AMRO een potje opzij te hebben gezet om de schade door renteswaps te compenseren. Pieter Lakeman kan zonder problemen voorrekenen hoe groot deze voorziening in werkelijkheid zou moeten zijn. De Nederlandse belegger moet extra waakzaam zijn voor...

Waarschuwing voor gesprekken met ABN AMRO

De beursintroductie van de ABN AMRO werpt zijn schaduwen vooruit. De bank wil aan de nieuwe aandeelhouders natuurlijk kunnen melden dat de meeste van de duizenden renteswapclaims van de baan zijn. Daartoe doet de bank sinds half september verwoede pogingen. De bank...

Persbericht Lakeman stelt Rabo aansprakelijk voor swapschade

Persbericht Lakeman stelt Rabo aansprakelijk voor swapschade De Meern, 8 februari 2016 – Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Swapschade stelt een collectieve procedure (massaclaim) tegen de Rabobank in het vooruitzicht. Volgens Lakeman is de Rabobank aansprakelijk...

Schrijven aan AFM inzake 2e herbeoordeling

Schrijven aan AFM inzake 2e herbeoordeling Bestuur Autoriteit Financiële Markten Postbus 11723 1001 GS AMSTERDAM De Meern, 29 december 2015 Betreft: Rentecapcontracten bij 2e herbeoordeling derivatendossiers MKB Geacht bestuur, Swapschade BV heeft kennisgenomen van uw...

AFM zaagt juridische poten onder ABN AMRO verdediging weg

AFM zaagt juridische poten onder ABN AMRO verdediging weg ABN AMRO kan haar onschuld niet bewijzen in derivaten kwesties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat de ABN AMRO onvoldoende gegevens heeft bijgehouden over de manier waarop ze...

ABN AMRO betaalt 55 miljoen vergoeding voor swapschade van Vestia

ABN AMRO betaalt 55 miljoen vergoeding voor swapschade van Vestia ABN-AMRO en Vestia hebben een schikking getroffen waarbij de bank een schadevergoeding van € 55.000.000 aan Vestia betaalt. De schikking is getroffen vóór dat Vestia een rechtszaak had aangespannen maar...

Claim van Vestia tegen ABN AMRO gunstig voor MKB-ondernemers

Claim van Vestia tegen ABN AMRO gunstig voor MKB-ondernemers 'Aanval Vestia op ABN AMRO’ bracht De Telegraaf op 24 september als primeur. Vestia heeft de renteswaps in 2012 wat je noemt op de kaart gezet door in dat jaar bijna ten onder te gaan. Vestia verloor meer...

Waarschuwing voor gesprekken met ABN AMRO!

Waarschuwing voor gesprekken met ABN AMRO! De beursintroductie van de ABN AMRO werpt zijn schaduwen vooruit. De bank wil aan de nieuwe aandeelhouders natuurlijk kunnen melden dat de meeste van de duizenden renteswapclaims van de baan zijn. Daartoe doet de bank sinds...

Waarschuwing met betrekking tot KIFID

Waarschuwing met betrekking tot KIFID Sinds 25 januari jl. is het voor gedupeerde MKB-ondernemers mogelijk om een klacht in te dienen bij het Kifid-klachtenloket rentederivaten MKB. De ondernemers moeten dan wel eerst zelf hun kritiek bij hun eigen bank naar voren...

Uw bank wil met u in gesprek

Uw bank wil met u in gesprek De laatste tijd vragen de ABN AMRO en de Rabobank hoe langer hoe vaker gesprekken aan over de renteswapcontracten. Ons wordt dan gevraagd hoe het gesprek met de bank het best gevoerd kan worden. Het aantal gesprekken dat aangevraagd wordt...

Lakeman dagvaart Deutsche Bank om rentederivaten

Bron: RTLZ Deutsche Bank moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor de schade die klanten van de bank hebben geleden door de aankoop van rentederivaten. Claimorganisatie Swapschade van Pieter Lakeman werkt namens vijf gedupeerden aan een dagvaarding, die...

Brief aan Tweede Kamer

Brief aan Tweede Kamer – Swapschade Betreft: Verzoek uitstel beursgang ABN AMRO tot 2017 / 2018 De Meern,  31 maart 2015 Geachte leden, Binnenkort heeft U overleg over het via de effectenbeurs verkopen van aandelen ABN AMRO. Swapschade wil niet in de merites van de...