Swapschade in hoger beroep tegen Rabobank

Swapschade gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 24 april 2019 in het geschil tussen de Rabobank en woningcorporatie Meander.

Kort Geding Deelnemer Swapschade tegen ABN AMRO 4 april 2019: ABN AMRO Bank NV bedriegt Rechtbank Amsterdam

De President van de Rechtbank gaf na opening van de zitting het woord aan Mr. Bert Oude Middendorp die op verzoek van Swapschade als advocaat van de eisende MKB ondernemer tegen de ABN AMRO optrad.

PwC continueert geheimhouding Externe Beoordelaar Uniform Herstelkader

PricewaterhouseCoopers
Hoofd Juridische Zaken Mr. M. Mulder

Geachte heer Mulder,
Ik constateer dat de voorzitter van PwC, de heer A. van Gils zijn tuchtrechtelijk vergrijp, bestaande uit het niet verschaffen van de naam van de externe beoordelaar, reeds twee maanden lang onbeschroomd continueert.

Swapschade BV dagvaart ABN AMRO in Kort Geding

Naarden, 2 april 2019 – Swapschade BV heeft de ABN AMRO Bank NV in Kort Geding gedagvaard omdat de bank een bij Swapschade BV aangesloten onderneming volgens directeur Pieter Lakeman het faillissement indrijft.