AFM trekt boete voor ABN AMRO in. Geen negatieve invloed op proceskansen

In het pas verschenen jaarverslag van de AFM over 2016  stond een opvallende mededeling. De AFM had een boete van € 750.000 die zij in oktober 2015 aan de ABN AMRO had opgelegd weer ingetrokken. Die boete had de AFM, zeer terecht, opgelegd omdat de ABN AMRO haar klantendossiers bij het afsluiten van rentederivaten onvoldoende had bijgehouden. De bank was ernstig tekortgeschoten in het vastleggen van gegevens die zij moest vastleggen en bewaren. Bij de start van het onderzoek van de AFM had zij de ABN AMRO om overlegging van 5 dossiers gevraagd. ABN AMRO mocht die 5 dossiers naar eigen inzicht en eigen willekeur uit haar voorraad van 7000 dossiers selecteren. De ABN AMRO heeft vermoedelijk niet de slechtst bijgehouden dossiers aan de AFM overhandigd. Desondanks bleek dat de bank in 4 van de 5 dossiers volstrekt onvoldoende gegevens te hebben vastgelegd. Gezien de totstandkoming van de steekproef was dat een extreem negatieve score.
Het is, zacht gezegd, nogal ongebruikelijk om zonder noodzaak een opgelegde boete eenzijdig in te trekken. De AFM heeft daar ook geen inhoudelijk argument voor aangevoerd. Het gebaar naar de ABN AMRO kan slechts worden geïnterpreteerd als dank voor het feit dat de ABN AMRO als voortrekker heeft gefunctioneerd bij het totstandkoming van het Herstelkader. Dat Herstelkader was niet alleen voor de banken een zeer gunstige ontwikkeling maar zeker ook voor de AFM. Zoals bekend verkopen de banken al sinds 2005 inferieure en riskante renteswaps aan het MKB en andere klanten. Minder bekend is dat de AFM daar jarenlang nooit maar een seconde naar gekeken heeft. De AFM werd pas in 2012 wakker, nadat SOBI een tuchtklacht had ingediend tegen de accountants van Vestia. De AFM heeft dus met betrekking tot de verkoop van de uiterst schadelijke rentederivaten aan het MKB 7 jaar liggen slapen. Doordat de ABN AMRO het Herstelkader heeft mogelijk gemaakt is de kans dat de AFM schadeclaims tegemoet zou kunnen zien aanzienlijk kleiner geworden. De ene dienst is de andere waard. De ene hand wast de andere hand. Als beloning voor zo’n dienst kun je natuurlijk wel € 750.000 cadeau doen ook al is het eigenlijk overheidsgeld.

De belangrijkste vraag is echter de vraag of het intrekken van de boete invloed heeft op de proceskansen van MKB ers die met Swapschade tegen de banken willen procederen. Gelukkig is het antwoord op die vraag: nee! De bewaarplicht van de banken blijft bestaan en wordt niet negatief beïnvloed doordat de AFM en de ABN AMRO een ruilhandeltje hebben gedaan.

Pieter Lakeman