AFM zaagt juridische poten onder ABN AMRO verdediging weg

ABN AMRO kan haar onschuld niet bewijzen in derivaten kwesties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat de ABN AMRO onvoldoende gegevens heeft bijgehouden over de manier waarop ze rentederivaten aan de man bracht. Daardoor kan de bank niet aantonen dat de verrichte werkzaamheden aansluiten bij de wensen van de klant. De AFM had vijf cliëntendossiers uit de periode 2011 – 2012 van de bank onderzocht en geconstateerd dat in vier van die dossiers onvoldoende gegevens waar bijgehouden. Daardoor kan de bank niet bewijzen dat ze ordentelijk is opgetreden. Bovendien is het een overtreding van artikel 35 eerste lid van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Over de belangrijke jaren 2005 tot en met 2010, waarin de bank verreweg de meeste renteswaps aan het MKB heeft verkocht, is de situatie volgens Swapschade zelfs nog slechter. Swapschade heeft nog geen enkele aangesloten MKB onderneming gezien waar de bank indertijd bij het afsluiten van het renteswapcontract een gespreksverslag heeft ingediend. Die werden gewoon niet opgesteld in die tijd. Dit zijn belangrijke constateringen voor de juridische bewijspositie van MKB-ondernemingen die hun swapschade op te bank willen verhalen. Een andere juridisch belangrijke constatering van de AFM is dat de ABN AMRO de betrokken ondernemers hoogstwaarschijnlijk heeft geadviseerd. Ook dit is in overeenstemming met de ervaringen van Swapschade. In 100% van de gevallen bracht de bank de renteswap zelf aan de orde. Bovendien heeft de bank  in vrijwel alle gevallen krachtig geadviseerd om de renteswap te nemen. Het was meer dan eens: wilt u geen renteswap?  Dan krijgt u helemaal geen krediet.

‘Doordat de vastlegging door ABN AMRO in de onderzochte rentederivaten dossiers tekort is geschoten, is het onmogelijk voor de AFM om te beoordelen in hoeverre ABN AMRO de wet- en regelgeving heeft nageleefd.’

Hieruit volgt dat ook de ABN AMRO niet kan aantonen dat ze de wet en regelgeving heeft nageleefd. De wet schrijft voor dat voldoende gegevens moeten worden bijgehouden om toezicht door de AFM mogelijk te maken. Het is allereerst noodzakelijk dat uit een dossier blijkt welke werkzaamheden exacte per transactie zijn verricht. Als de klant schade heeft geleden en ‘de bank kan op basis van het dossier niet vaststellen of dat de wijten is aan de bank of de klant, dan verwacht de AFM dat een passende oplossing aan de klant wordt geboden.’

Dit is een veelbelovend punt. Het valt te prijzen dat de AFM, zo kort voor de beursintroductie van de ABN AMRO dit duidelijke geschrift aan de openbaarheid heeft prijsgegeven.