Waarschuwing voor gesprekken met ABN AMRO

De beursintroductie van de ABN AMRO werpt zijn schaduwen vooruit. De bank wil aan de nieuwe aandeelhouders natuurlijk kunnen melden dat de meeste van de duizenden renteswapclaims van de baan zijn. Daartoe doet de bank sinds half september verwoede pogingen. De bank nodigt ondernemers uit voor een gesprek, zogenaamd naar aanleiding van de politieke wens dat de banken hun rentederivaten dossiers op orde brengen. De ABN AMRO heeft in een week tijd al vele honderden ondernemers voor een gesprek uitgenodigd. Om twee redenen zijn deze gesprekken zeer gevaarlijk voor de klant. Swapschade vermoedt dat de bank met deze gesprekken bewijzen wil verzamelen voor de stelling dat bijna al haar klanten tevreden zijn over de zorgplicht die de bank heeft nageleefd.

Tijdens de gesprekken wordt uitgebreid naar voren gebracht hoezeer alles in orde is gebleken. Na afloop stuurt de bank zogenaamde gespreksverslagen naar de klant. De ABN AMRO stelt de gespreksverslagen in veel gevallen niet conform de waarheid op. Zo schrijft de bank vaak dat de klant tevreden was over de verschafte informatie en de behandeling door de bank terwijl dat meestal niet het geval was en ook tijdens het gesprek niet door de klant naar voren was gebracht. Ook schrijft de bank in de gespreksverslagen vaak dat de swapcontracten en de leningen pasten bij de financiële behoefte van de onderneming terwijl ook dat vrijwel nooit het geval was en evenmin door de klant naar voren was gebracht. Wanneer de klant daartegen niet schriftelijk protesteert, wordt zijn juridische positie bij latere claims aanzienlijk verzwakt.

Wanneer de klant het hierbij laat maakt hij het later erg moeilijk voor zichzelf wanneer hij erachter komt dat hij voor de tweede keer in de boot is genomen. De klant doet er daarom verstandig aan zelf het gesprek nauwkeurig te volgen, aantekeningen te maken over wat gezegd is en direct na afloop voor zichzelf een verslag te maken. Wanneer de klant het verslag van de bank ontvangt is het verstandig om de onjuistheden daarin schriftelijk aan de bank te melden. Ook is het verstandig om niet genoteerde opmerkingen van de bank die gunstig voor de klant kunnen zijn alsnog schriftelijk aan de bank te bevestigen.

Wanneer de klant niets doet is de kans erg groot dat hij voor de tweede keer door de ABN AMRO in de boot wordt genomen en wordt het aanzienlijk moeilijker om de schade te verhalen.

Er dreigt nog een tweede gevaar. Het is regelmatig voorgekomen dat een klant in zijn eentje aan tafel zat met twee mensen van de bank en dat hij later niet kon bewijzen wat hij zelf gezegd had en wat de bank mensen gezegd hadden. Wanneer de ABN AMRO u uitnodigt voor een gesprek doet U er verstandig aan van tevoren te vragen hoeveel mensen er komen en te zorgen dat uw eigen delegatie minstens zo groot is. Dat voorkomt dat de bank later met meinedige verklaringen alsnog uw standpunt onjuist aan de rechter weergeeft.

Pieter Lakeman

Voor inlichtingen: Telefoon: 030-6622337 en of info@swapschade.nl

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.