Claim van Vestia tegen ABN AMRO gunstig voor MKB-ondernemers

‘Aanval Vestia op ABN AMRO’ bracht De Telegraaf op 24 september als primeur. Vestia heeft de renteswaps in 2012 wat je noemt op de kaart gezet door in dat jaar bijna ten onder te gaan. Vestia verloor meer dan € 2 miljard door jarenlang rentederivaten met een groot aantal banken af te sluiten.

Het lijkt de vraag of de winstkansen van Vestia tegen de ABN AMRO erg groot zijn. Vestia heeft van de ABN AMRO inzage geëist in correspondentie en gespreksverslagen om te kunnen bewijzen dat de bank mede verantwoordelijk is voor de schade van € 2 miljard. Het ging niet alleen om “normale” renteswaps maar ook om allerlei bizarre rentederivaten. Niet alleen de ABN AMRO maar ook andere banken verkochten die financiële rotzooi via een tussenpersoon die daarvoor een Vestia directeur regelmatig omkocht. De betreffende Vestia – directeur heeft in totaal € 10 miljoen in zijn zak gestoken en Vestia volgeplempt met uiterst riskante financiële derivaten. Niet slechts een handjevol maar het ging om vele tientallen, zelfs enkele honderden, rentederivaten. De betreffende directeur was geen absolute leek. Hij gaf zelfs lezingen op internationale congressen, hoewel sommige door hem aangekochte producten zo ingewikkeld waren dat zelfs hij die niet begreep. De contracten werden uiteindelijk allemaal getekend door directeur Staal die als een zeer intelligente en doortastende corporatiedirecteur bekendstond. Staal was al eerder door Vestia gedagvaard.

De kans dat Vestia de procedure tegen ABN AMRO wint moet niet al te hoog worden ingeschat maar alleen al de poging van Vestia is buitengewoon gunstig voor alle MKB bedrijven en particulieren die door de ABN AMRO met renteswaps zijn bedrogen.

Vestia tegen ABN AMRO Gerrit ZalmWanneer Vestia de procedure tegen de ABN AMRO wint, kunnen de meeste MKB bedrijven en particulieren erop rekenen dat ook hun zaak, mits onder goede begeleiding, wordt gewonnen. Immers, vergeleken met de gemiddelde MKB er was Vestia het toppunt van professionaliteit, zowel formeel kwantitatief (werknemers, omzet, balanstotaal enzovoort) als kwalitatief door de bij Vestia in de loop jaren opgebouwde knowhow. Wanneer zo’n relatief professionele onderneming haar schadeclaim tegen ABN AMRO al wint zullen heel veel MKB onderneming die met betrekking tot renteswaps van toeten noch blazen wisten een enorme kans op succes hebben met hun schadeclaim tegen de ABN AMRO.

Er is nog een reden waarom de kansen van MKB ondernemingen veel gunstiger zijn dan de kansen van Vestia. Bij Vestia was de directeur die de aankoop- en contractonderhandelingen deed omgekocht. Dat kan worden uitgelegd als wetenschap van Vestia zelf omtrent de financiële rommel die werd gekocht. Wanneer je willens en wetens zulke enorme risico’s accepteert, wordt de kans dat je een schadeclaim wint er niet groter op. Omdat uitgesloten lijkt dat binnen het MKB ooit iemand is omgekocht om riskante renteswaps aan te kopen is de winst voor heel veel MKB-ondernemingen vrijwel zeker wanneer ook Vestia haar zaak wint. (Het lijkt mij overigens niet 100% uitgesloten dat adviseurs van grote zeer grote instellingen met hun adviezen in een belangentegenstelling zijn geraakt maar daarover is niets bekend).

Er is nog een derde reden waarom veel MKB ondernemingen aanzienlijk betere winstkansen hebben dan Vestia. Bij de zorgplicht van de bank is ook de ervaring van de onderneming van belang. In het klantenprofiel dat altijd opgesteld moest worden werd uitgebreid vastgelegd hoeveel, of beter gezegd hoe weinig, ervaring de onderneming met allerlei derivaten had. Je moest bijvoorbeeld invullen hoeveel valutatermijncontracten de onderneming ooit had afgesloten (geen, 1 -6, of meer dan 6 transacties). Dezelfde vraag moest worden ingevuld voor opties op valuta’s, voor renteswaps, voor rente-opties, voor gestructureerde rentederivaten, voor beleggingsproducten en ten slotte voor derivaten met energie of grondstof als onderliggende waarde. De meeste MKB ondernemingen konden invullen dat ze geen of hooguit enkele van deze transacties hadden uitgevoerd. Dat is juridisch heel wat gunstiger dan de enorme ervaring met tientallen zo niet honderden transacties met rentederivaten die Vestia als extreem ervaren onderneming had afgesloten.

Maar ook al zou Vestia de zaak tegen ABN AMRO verliezen, dan is ook dat nog gunstig voor de meeste MKB ondernemingen omdat de oorzaken van dat verlies maar alle waarschijnlijkheid in het vonnis vermeld worden. Dan zal ongetwijfeld duidelijk worden dat Vestia haar zaak verloren heeft wegens feiten en omstandigheden die bij de meeste MKB ondernemingen niet aanwezig waren. Tel uit je a contrario winst.

Het laatste argument waarom de actie van Vestia toegejuicht moet worden is dat de kans dat de beursintroductie van de ABN AMRO wordt afgeblazen of uitgesteld hiermee weer een fractie groter wordt. Swapschade streeft al heel lang naar uitstel of afblazen van de beursintroductie. De claims tegen de ABN AMRO stapelen zich volgens De Telegraaf op. De potentieel gevaarlijkste zijn de renteswapclaims (ruim € 4 miljard in totaal) en de mogelijk enorme Amerikaanse boetes wegens witwassen bij de ABN vestiging in Dubai. Het is inmiddels wel duidelijk dat Amerikaanse autoriteiten buitenlandse concurrenten mede bestrijden door hen extreem hoge boetes op te leggen.

Kortom, je moet wel lef hebben om je naam te verbinden aan het emissieprospectus waarmee de ABN AMRO in oktober of november de boer op wil. Dit geldt niet alleen voor KPMG maar ook voor de bestuursleden van de stichting die de formele eigenaar van de aandelen ABN AMRO is en ten slotte ook voor de huidige leden van de raad van bestuur van de ABN AMRO. Die lopen ook persoonlijke risico’s wanneer zij zich met de beursgang bemoeien.

Pieter Lakeman is voorzitter van www.sobi.nl en www.swapschade.nl