Pieter Lakeman wees er als voorzitter van SOBI in een brief aan de Europese commissie op dat het Amerikaanse bankwezen al jarenlang bezig was het internationale bankwezen te ondermijnen.

Een jaar voordat de financiële wereld door het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers wakker werd en besefte dat sprake was van een wereldwijde kredietcrisis, wees Pieter Lakeman er als voorzitter van SOBI in een brief aan de Europese commissie op dat het Amerikaanse bankwezen al jarenlang met vervalste verkooprapporten van Moody’s, Fitch en Standard & Poor’s bezig was het internationale bankwezen te ondermijnen. Op 19 september 2007 vroeg Lakeman aan de Europese commissie het een maand eerder gepubliceerde onderzoek naar de Amerikaanse ratingbureaus uit te breiden tot de verkooppraktijken van de Amerikaanse banken. Na een ontvangstbevestiging van 19 December 2007 ontving de Sobi voorzitter op 29 Januari 2008 een brief van de Europese commissie waaruit bleek dat de commissie het onderzoek inderdaad in de door Lakeman voorgestelde zin had uitgebreid.

SOBI stelt de Europese Commissie voor haar onderzoek met de volgende vragen uit te breiden:

  • Hebben Amerikaanse banken de speciale vehikels die zij voor de verkoop van subprime leningen gebruikten door middel van lucratieve managementcontracten afgeroomd vóór of ná ontvangst van AAA-ratings?
  • In hoeverre hebben Europese pensioenfondsen waarvan gelden door Amerikaanse banken worden beheerd schuldbekentenissen op basis van subprime leningen gekocht?
  • In hoeverre hebben Europese pensioenfondsen waarvan gelden door Amerikaanse banken worden beheerd sinds 2006 leningen van Amerikaanse banken aan hedge-fondsen overgenomen?
  • Hoe is de ontwikkeling sinds 1995 geweest van het aandeel in de Europese pensioenreserves dat door Amerikaanse banken wordt beheerd?