Uw bank wil met u in gesprek

De laatste tijd vragen de ABN AMRO en de Rabobank hoe langer hoe vaker gesprekken aan over de renteswapcontracten. Ons wordt dan gevraagd hoe het gesprek met de bank het best gevoerd kan worden. Het aantal gesprekken dat aangevraagd wordt neemt toe. Om die reden zenden we nu aan alle aangeslotenen een brief met adviezen over hoe de gesprekken gevoerd moeten worden.

Vrijwel altijd vragen de banken de gesprekken aan om hun juridische positie achteraf te versterken in verband met lopende en nog in te stellen schadeclaims. Slechts zelden vraagt de bank gesprekken aan om tot een serieuze schikking en schadevergoeding te komen. Wel komt het voor dat de bank op ondergeschikte punten ongelijk bekend en daarvoor een kleine vergoeding aanbiedt.

Het komt vaak voor dat banken na afloop van het gesprek onjuiste gespreksverslagen aan hun klanten opsturen. Wanneer dat gebeurt moet u de onjuistheden in die verslagen zo duidelijk mogelijk weerleggen omdat uw juridische positie bij een schadeclaim anders wellicht verzwakt wordt.

In die gespreksverslagen wordt bijvoorbeeld de bewering opgenomen dat de klant verklaard heeft in het verleden goed geholpen te zijn of dat het renteswapcontract bij hem paste, of dat hij indertijd volledig geïnformeerd is over de risico’s van het renteswapcontract enz.

De banken sturen die onjuiste gespreksverslagen naar hun klanten om later juridisch sterker te staan wanneer de claims tegen de bank zich toespitsen.

Wat moet u doen?
U moet er voor zorgen dat uw delegatie minstens zo groot is als de delegatie van de bank. Het beste is dat uw delegatie één persoon meer telt. Wanneer de bank een gesprek aankondigt moet u dus vragen hoeveel personen namens de bank aan het gesprek zullen deelnemen. Meestal zijn dat er twee maar soms drie. Het verdient aanbeveling om dit per mail vast te leggen.

Vervolgens moet u uw delegatie zodanig samenstellen dat de aanwezige personen zeer goed kunnen luisteren en notuleren wat er door de bank gezegd wordt. U moet zelf geen voorstellen aanvaarden maar wel alles aanhoren en uw uiterste best doen om zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen wat de bank naar voren brengt. Het is verstandig om een eigen gespreksverslag op te stellen voordat u het gespreksverslag van de bank ontvangt.

Wanneer u het gespreksverslag van de bank heeft ontvangen moet u nauwkeurig nagaan welke onjuistheden daarin staan. U moet dan een mail op stellen waarin de onjuistheden zo nauwkeurig en concreet mogelijk zijn weergegeven. Het komt voor dat de bankmedewerkers tijdens het gesprek opmerkingen maken die juridisch gunstig voor zijn. Die komen in het algemeen niet voor in de gespreksverslagen die de bank naar u toe zendt. Die juridisch gunstig opmerkingen moet u wel opnemen in uw reactie naar de bank.