Het swapknechtje van de lokale Rabobanken gaat op in Rabobank Nederland.

Geschreven door: Pieter Lakeman, directeur Swapschade B.V.

FGH bank, onderdeel van Rabo Vastgoed, wordt met de Rabobank geïntegreerd. Rabobank zet een streep door de zelfstandigheid van vastgoedfinancier FGH. De integratie sluit volgens het persbericht van de Rabobank aan bij de strategie en cultuurbeweging van de Rabobank, die is gericht op de vorming van ‘One Rabobank’. ‘Deze bundeling en stroomlijning van activiteiten draagt bij aan de kracht van de Rabobank om haar klanten op het gebied van commercieel vastgoed optimaal te bedienen.’, aldus het persbericht van de Rabobank.

FGH: zonder renteswap geen lening

Bij FGH werkt al jaren lang samen met de lokale Rabobanken bij de verkoop van renteswaps. Dat gebeurt echter op nogal dubieuze wijze. De FGH bracht dan een offerte uit voor een langlopende lening met variabele rente maar stelde in de officiële geschreven offerte wel als voorwaarde dat een “rente derivaat” zou worden aangeschaft. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat een renteswap van de ING of SNS Reaal zou worden aangeschaft. Zonder renteswap kreeg de-MKB ondernemer geen langlopend krediet van Nederlands grootste vastgoedfinancier. Zo zag de kredietpolitiek van de FGH er al jaren geleden uit. Dat de aankoop van renteswaps als voorwaarde werd gesteld bij het verstrekken van langlopende kredieten was tot nu toe eigenlijk nooit bewezen maar Swapschade beschikt over documenten waaruit deze gang van zaken onomstotelijk volgt.

Directievoorzitter FGH wordt vervangen

Peter Keur, de huidige directievoorzitter van de FGH, heeft er niet zoveel zin meer in, of de Rabobank heeft niet zoveel zin meer in mijnheer Keur. Hoe dan ook, Keur neemt volgende week vrijdag ontslag. Bij de Rabobank hoopt men dat hij wordt opgevolgd door Fred Weenig. Of dat gebeurt is nog niet helemaal zeker want daar moet de AFM nog mee instemmen en toezichthouders bemoeien zich hoe langer hoe intenser met het personeelsbeleid van banken en verzekeraars.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht een vraag of wilt u nadere informatie over dit onderwerp?

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.