Hoeveel schade heeft Ondernemend Nederland door renteswaps en andere rentederivaten geleden?

Kunnen jullie inschatten hoeveel schade Ondernemend Nederland door renteswaps en andere rentederivaten heeft geleden?

Dat kunnen we niet alleen inschatten; dat hebben we als eerste gewoon uitgerekend. Dat was mogelijk doordat de staf van Swapschade niet alleen advocaten en andere juristen maar ook econometristen omvat. Op de renteswapcontracten die de banken sinds 2003 aan niet-professionele MKB ondernemers hebben verkocht, hebben zij in totaal ruim € 10 miljard verdiend. Die winst voor de banken is gelijk aan de schade voor de ondernemers.
Als vuistregel geldt dat de schade op een tienjarige renteswap die gedurende de looptijd lineair voor de helft wordt afgelost en in 2008 of 2009 is afgesloten 40% van de nominale waarde van het swapcontract bedraagt.

Wilt u de schade op uw renteswaps vergoed krijgen?

Swapschade helpt u met het verkrijgen van schadevergoeding. Swapschade werkt op basis van no cure no pay zodat u alleen bij succes een deel van de ontvangen vergoeding betaalt. U betaalt niets vooruit.

U kunt ons op 3 manieren bereiken:

  1. Door u direct aan te melden.
  2. Door ons contactformulier in te vullen
  3. Onder telefoon nr. 030-6622337