Nieuwsbrief Swapschade 25 januari 2016 ABN AMRO betaalt rente-opslagen terug.

Nieuwsbrief Swapschade 25 januari 2016
ABN AMRO betaalt rente-opslagen terug.

Swapschade onderhandelt sinds november met een top-delegatie van ABN Amro. Enkele maanden geleden was de bank al begonnen met het terugbetalen van de kosten van overhedge (onnodige afdekking van rente-risico’s). Afgelopen vrijdag 22 januari kwamen ABN Amro en Swapschade overeen dat de bank ook de rente-opslagen gaat terugbetalen. Uit bijgaande email van Pieter Lakeman van Swapschade aan C. van der Hooft (Hoofd Derivatenverkoop ABN Amro) blijkt deze overeenstemming.
Ook een aanmerkelijk aantal MKB-bedrijven dat bij Swapschade is aangesloten zal hiervan kunnen profiteren. Naast het terugbetalen van de reeds betaalde opslagen ziet de bank voor de toekomst ook af van het opeisen van deze renteopslagen. De MKB’er met een renteswap die is geconfronteerd met een renteopslag profiteert van de bereikte overeenstemming gemiddeld voor zo’n 100.000 Euro.
De onderhandelingen van Swapschade met ABN Amro over de renteswaps zelf lopen nog door. Daarbij gaat het om aanmerkelijk grotere bedragen. Pieter Lakeman: “Die onderhandelingen gaan om aanzienlijk grotere bedragen en kunnen nog wel tot in de zomer voortduren. Maar nu is in elk geval gebleken dat onze gesprekken met de bank tot successen kunnen leiden. Swapschade heeft vanaf het begin af aan een positieve grondhouding bij de bank aangetroffen.”

Pieter Lakeman
Swapschade B.V.

Van: Swapschade [mailto:info@swapschade.nl]

Verzonden: vrijdag 22 januari 2016 12:24

Aan: Mw. C. van der Hooft – Hoofd Derivatenverkoop

Onderwerp: Vastlegging telefoongesprek 22 januari 2016 met Pieter Lakeman van Swapschade

Geachte mevrouw Van der Hooft,
Ten vervolge van ons constructieve telefoongesprek van zojuist probeer ik de kern daarvan weer te geven. Graag zou ik van u vernemen of ik in het onderstaande het standpunt van uw bank correct heb weergegeven.
Wanneer de klant met een renteswapcontract plus langlopende Euribor lening van uw bank een aanbod voor compensatie heeft gekregen dat gebaseerd is op een overhedge en/of een renteopslag en de klant aanvaardt dat aanbod dan behoudt hij zijn claim op de bank met betrekking tot de niet in het aanbod genoemde schade elementen, tenzij het door de klant te ondertekenen document een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is.
Bovendien geldt dat voor zover uit het lopende overleg over de tweede herbeoordelingsronde tussen de banken, de AFM en de belangenorganisaties voor de klant verbeteringen voortvloeien op het eerder geaccepteerde aanbod de klant in die verbetering deelt.
Met vriendelijke groet,
Pieter Lakeman

Swapschade B.V.

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.