Renteswaps zijn geen bescherming tegen renterisico’s

Met een renteswap kan een renterisico nooit worden verkleind. De banken deden maar alsof. Met een renteswap werd uw risico op stijgende rente alleen maar ingeruild voor het risico op dalende rente. Die risico’s waren exact even groot. Daarom was de waarde van elke renteswap op het moment van afsluiten precies € 0. Waarom wilden de banken deze renteswaps zo graag aan het MKB verkopen? De renteswaps die de banken verkochten waren juridisch aan de Algemene Bankvoorwaarden en andere juridische bepalingen gekoppeld. Daardoor kregen banken de macht om aanvullende zekerheden bij hun klanten op te eisen (margin calls) en ook om negatieve waardes van renteswaps tussentijds op te eisen, kortom hun winsten ten koste van de klant te vergroten.