Waarschuwing met betrekking tot KIFID

Sinds 25 januari jl. is het voor gedupeerde MKB-ondernemers mogelijk om een klacht in te dienen bij het Kifid-klachtenloket rentederivaten MKB. De ondernemers moeten dan wel eerst zelf hun kritiek bij hun eigen bank naar voren hebben gebracht; anders neemt het KIFID de klacht niet in behandeling. Het is dus riskant om het KIFID in te schakelen. Immers, wanneer u harde kritiek aan het adres van de bank uitbrengt, loopt u het risico dat de bank uw krediet opzegt. De gevolgen hiervan laten zich raden. Daarnaast is een kwart van de MKB-klanten van ABN AMRO bij Bijzonder Beheer ondergebracht. Deze ondernemers verkeren al in een zeer moeilijke positie. Ook zij doen er verstandig aan om hun kritiek anoniem door Swapschade naar voren te laten brengen.
Volgens Swapschade heeft het klachtenloket van het Kifid de schijn van partijdigheid en Swapschade raadt de MKB-ondernemers af hun zaak aan het klachtenloket van het Kifid voor te leggen.Zie voor nadere informatie de blog “De NVB legt het MKB met hetKifid-klachtenloket in de luren”.