De banken hadden nooit renteswapcontracten aan het MKB mogen verkopen. Door die verkoopstrategie hebben banken zichzelf willens en wetens bevoordeeld ten koste van hun klanten. De banken hadden rentecapcontracten moeten verkopen waarbij een ondernemer voor een geringe premie van zo’n 0,5% per jaar tegen het risico van hoge rentes beschermd werden en tegelijkertijd kon profiteren van een eventuele rentedaling.