030 – 6622337 info@swapschade.nl

Hoe is de renteswap ontstaan?

Sinds 1985 sloten multinationals renteswapcontracten met elkaar af. Die hadden betrekking op honderden miljoenen dollars. Pas veel later gingen de banken als bemiddelaar optreden en streken dan bijvoorbeeld 1/100 % of 2/100 % provisie op. Dat werd openlijk aan de klanten meegedeeld. Die konden dat ook controleren omdat zij de derivatenmarkt kenden. Omstreeks de eeuwwisseling namen de banken niet langer genoegen met 1/100 % bemiddelingsprovisie maar gingen voor eigen rekening handelen. En sinds 2003 verkochten ze renteswapcontracten aan het MKB.