ABN AMRO treft na kort geding van Swapschade regeling met swap-slachtoffer

Naarden, 2 mei 2019 – ABN AMRO herstelt na een door Swapschade aangespannen Kort Geding de kredietverlening aan een MKB-onderneming die in 2018 met Swapschade een swapschadeclaim tegen de bank had ingediend. De bank blokkeerde onlangs de betaalrekening en deelde daarbij mee dat de onderneming overgeplaatst was van het normale Bijzonder Beheer naar de afdeling Afwikkeling. Deze maatregelen zouden volgens Swapschade een faillissement tot gevolg hebben. Swapschade spande een kort geding aan om dit te voorkomen. Dat diende op 4 april. Onder druk van de President van de Amsterdamse rechtbank heeft de bank nu toegezegd de kredietverlening minstens 9 maanden voort te zetten. Ook betaalt de bank de boetes terug die zij had afgeboekt wegens overschrijding van de kredietlimiet. Sinds mei 2018 voert Swapschade voor de onderneming en 9 andere MKB-ondernemers voor de Rechtbank Amsterdam een procedure tegen ABN AMRO. Daarin wordt in totaal 8 miljoen euro geeist wegens de verkoop van renteswaps. Op 5 juni buigt de rechtbank Amsterdam zich over deze zaak. 

De onderneming waarom het gaat leed als gevolg van het renteswapcontract jarenlang verlies maar toen de swap in september 2018 was beëindigd, werd er weer winst gemaakt. Ondanks de door ABN AMRO veroorzaakte schade voldeed de onderneming aan haar financiele verplichtingen. Desondanks werd de betaalrekening onlangs zonder overleg met terugwerkende kracht geblokkeerd waardoor een faillissement dreigde.Bij faillissement van de onderneming zou ABN AMRO misschien van de claim van meer dan een miljoen euro verlost zijn. Swapschade verwacht dat binnen 9 maanden duidelijk zal zijn dat de onderneming in kwestie een swap-schadeclaim van meer dan 1 miljoen euro op de ABN AMRO heeft en dan geen krediet meer nodig heeft.
De ondernemer en Pieter Lakeman zijn zeer tevreden met het resultaat.