Brief Swapschade aan PwC accountants

Rabobank, ABN AMRO en ING willen het liefst dat alle MKB-ers hun “aanbiedingen” accepteren. ING ontkende onlangs bij een van onze klanten dat het aanbod in strijd was met het Uniform Herstelkader. Nadat we om het rapport van de Externe Beoordelaar over het betreffende dossier had gevraagd werd weigerde ING dit te verstrekken. ING weigerde ook de naam van de Externe Beoordelaar te geven. De bank schreef doodleuk dat de externe beoordeling een kwestie tussen de banken en de AFM was (u weet wel: de toezichthouder die 13 jaar zijn ogen actief gesloten hield om de banken niet in de wielen te rijden). Het argument dat ondernemers het meest belanghebbend zijn bij de externe beoordeling sloeg niet aan. ING wilde slechts erkennen dat PwC hun Externe Beoordelaar was.

Op 28 januari vroegen wij het bestuur van PwC ons de naam te geven van de accountant die tuchtrechtelijk verantwoordelijk was voor de externe beoordeling van het betreffende dossier. Zodra we die naam hebben gaan wij met die accountant in gesprek.
Tot nu toe heeft niemand er bij stilgestaan dat de werkzaamheden van de externe beoordelaars onder het tuchtrecht voor accountants vallen maar het is wel degelijk het geval. We willen overigens niet uitsluiten dat ING het betreffende dossier niet eens aan een externe beoordelaar heeft voorgelegd.

Om de snelheid erin te houden hebben we PwC een ultimatum gesteld voor het verschaffen van de naam van de betreffende accountant. Dat ultimatum is verlopen. Omdat het bestuur van een accountantsorganisatie verplicht is dit soort informatie direct op aanvraag te verschaffen en dat niet heeft gedaan, heeft Swapschade besloten een tuchtklacht tegen de voorzitter van PwC Accountants N.V., de heer Ad van Gils, in te dienen. Deze klacht wordt momenteel opgesteld en kan vermoedelijk op 5 februari worden ingediend.