PwC continueert geheimhouding Externe Beoordelaar Uniform Herstelkader

vrijdag 5 april

PricewaterhouseCoopers
Hoofd Juridische Zaken Mr. M. Mulder

Geachte heer Mulder,

Ik constateer dat de voorzitter van PwC, de heer A. van Gils zijn tuchtrechtelijk vergrijp, bestaande uit het niet verschaffen van de naam van de externe beoordelaar, reeds twee maanden lang onbeschroomd continueert. Ik zal de Accountantskamer van de rechtbank Zwolle daar tijdens de komende rechtszitting 14 juni nog eens extra op wijzen.
De heer Van Gils moet in staat zijn te begrijpen dat een eis die niet is ingetrokken blijft staan. Omdat de heer Van Gils hiertoe blijkens uw onderstaande mail niet in staat is dit te begrijpen bevestig ik hierbij ten overvloede dat de eis om ons de naam te verschaffen van de accountant die namens PwC het betreffende controledossier van uw cliënt ABN AMRO heeft gecontroleerd niet is ingetrokken (en ook niet wordt ingetrokken).

Met vriendelijke groet
Swapschade BV
Pieter Lakeman


Aan: info@swapschade.nl
Onderwerp: verzoek Swapschade B.V.

vrijdag 5 april

Geachte heer Lakeman,
Bij bericht d.d. 19 maart 2019 heb ik u geïnformeerd dat met de besluitvorming naar aanleiding van het verzoek van Swapschade B.V. de nodige tijd is gemoeid. Om een en ander zorgvuldig af te kunnen wegen, is Swapschade B.V. in de gelegenheid gesteld om dit verzoek schriftelijk nader toe te lichten zodat alle argumenten bij de besluitvorming zouden kunnen worden meegenomen. Thans is het voornemen om op korte termijn een besluit naar aanleiding van voornoemd verzoek te nemen. Reden waarom ik u bericht. Indien wij aanstaande woensdag niet van Swapschade B.V. hebben vernomen, gaan we ervan uit dat zij geen behoefte heeft een en ander nader toe te lichten.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Michiel Mulder

Michiel Mulder
PwC | Hoofd Juridische Zaken