Swapschade in hoger beroep tegen Rabobank
Swapschade gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 24 april 2019 in het geschil tussen de Rabobank en woningcorporatie Meander. De zaak was aangespannen omdat de Rabobank een toegezegde schadevergoeding weigerde te betalen. In het vonnis is geen rekening gehouden met de argumenten die Swapschade namens de corporatie naar voren had gebracht. Die argumenten zijn zelfs niet in het vonnis weergegeven.